Projecte educatiu únic

Projecte educatiu únic

Diferents estudis sobre el desenvolupament ens informen que el cervell té una plasticitat i un potencial d’aprenentatge més gran durant els primers anys de vida, que fa que com més informació rep més es desenvolupa.

Per això a La Mimosa llar d'infants de Sant Boi hem preparat un Projecte Educatiu Únic, elaborat integrament per l’equip del centre, partint de les teories psicopedagògiques més importants dels últims temps, que té en compte les diferents àrees de desenvolupament, i pretén despertar i potenciar les capacitats i valors que contribueixen al desenvolupament global i harmònic de l’infant. Aquest projecte està centrat en tres prioritats: