Infants que aprenen feliços Tu ho pots observar L'equip ho fa possible

Llar d'Infants a Sant Boi de Llobregat, La Mimosa

Projecte educatiu

A la llar d'infants La Mimosa de Sant Boi hem preparat un Projecte Educatiu Únic, elaborat integrament per l’equip del centre, partint de les teories psicopedagògiques més importants dels últims temps, que té en compte les diferents àrees de desenvolupament, i pretén despertar i potenciar les capacitats i valors que contribueixen al desenvolupament global i harmònic de l’infant. Aquest projecte està centrat en tres prioritats: