L'Estimulació Primerenca

L'Estimulació Primerenca

Ens basem en una pedagogia activa, que potencia el joc, la creativitat, l’interès, la curiositat per la descobertal’exploració lliure de l’infant i la iniciativa.

A la Mimosa, la llengua vehicular és el català, tot i que ens recolzem amb el castellà si l’infant ho necessita i els hi oferim també l’aprenentatge de l’anglès.

Es va adaptant cada any en funció de les característiques del grup, pensat perquè els infants adquireixin una bona base per l’inici de l’escola.

L’Estimulació Primerenca contempla les següents àrees i blocs d’activitats:

La Intel.ligència Emocional

L'estimulació primerenca

L’educació emocional ajuda als infants a entendre les pròpies emocions i les dels altres per poder-les gestionar i per tant ser més capaços de gaudir i ser feliços, amb més recursos per afrontar les dificultats.

L’Estimulació Intel.lectual

L'estimulació primerenca

L’estimulació intel.lectual ajuda a desenvolupar el pensament abstracte, la capacitat d’atenció, memòria, imaginació, observació, comparació i lògica.

La Psicomotricitat General

L'estimulació primerenca

La psicomotricitat general ajuda a desenvolupar la capacitat per fer moviments voluntaris dins d’un ordre i una coordinació, a conèixer el seu cos i les seves possibilitats d’acció respecte a sí mateix i el seu entorn.

La Psicomotricitat Fina

L'estimulació primerenca

La psicomotricitat fina ajuda a desenvolupar la capacitat de moviment manual que proporcionen habilitat i precisió amb els moviments que fa amb la mà, que son la base de la prescriptura.

L’Educació Sensorial, Experimentació i Sorral

L'estimulació primerenca

L’educació sensorial ajuda a desenvolupar la capacitat de percepció visual, auditiva, tàctil, gustativa i olfactiva, que posen el fonament del que serà el pensament lògic i van configurant la sensibilitat de l’infant i el gust propi.

L’Educació Musical

L'estimulació primerenca

El llenguatge musical és un dels que més utilitzarem perquè ajuda a familiaritzar-se amb les diferents situacions del seu entorn, estimulen el llenguatge i l’aprenentatge en general. La música i la dansa ajuden als infants a conèixer tradicions i costums populars.

El Llenguatge i la Comunicació

L'estimulació primerenca

Les activitats de llenguatge ajuden a desenvolupar la capacitat de comprensió i expressió. El paper de l’adult com a interlocutor i introductor del llenguatge verbal és essencial. El diàleg, les converses i la música amb els infants els enriqueix en coneixements i estimula la comunicació.

L’Anglès

L'estimulació primerenca

L’anglès s’introdueix a nivell oral i lúdic durant els tres primers anys. S’espera que l’infant tingui una actitud de curiositat i d’interès envers l’aprenentatge d’aquesta nova llengua. Així al llarg de la seva estada a La Mimosa s’estimula perquè l’infant assimili l’anglès com una llengua vehicular més, amb el mètode de la immersió lingüística, basat en la introducció de l’idioma a través de situacions quotidianes, de jocs i essencialment a través de les cançons, de la música i la dansa.

Els Hàbits d’Autonomia

L'estimulació primerenca

L’aprenentatge de l’autonomia és un procés que s’inicia des de ben petits. Se l’ajuda a fer el pas d’una total dependència inicial respecte a l’adult a una progressiva independència pel que fa a la satisfacció de les necessitats bàsiques i els hàbits.

Els Racons de Joc

L'estimulació primerenca

Activitats de joc lliure i relació que ofereixen al nen la possibilitat de conviure en col•lectivitat, treballant el valor de respecte. Fomentarem la capacitat de compartir i relacionar-se amb els companys.

Els Càrrecs

L'estimulació primerenca

Els càrrecs els fan sentir més grans i importants. Ajuden al reconeixement dels seus companys.

El Joc Heurístic

L'estimulació primerenca

Aquesta activitat es basa en la manipulació de material el més divers possible a nivell sensorial, l’exploració i combinació lliure del qual aporta molts coneixements abstractes als infants d’un a dos anys.

La Panera dels Tresors

L'estimulació primerenca

Els nens i les nenes, al primer any de vida, asseguts al voltant de la panera poden desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, poden explorar els objectes i així anar descobrint a través de l’experimentació les propietats dels materials, les textures, olors, colors, sabors, i sons variats

Les Titelles

L'estimulació primerenca

Amb les titelles expliquem històries, contes tradicionals, ens ajuden a cantar cançons, estimulen el llenguatge, son divertides i capten molt l’atenció dels nostres petits. És un moment de divertiment per tots.

La Biblioteca i els Contes

L'estimulació primerenca

Des dels més petits a l’aula ja hi ha contes, contes pels infants i d’altres per la mestra que expliquen a tot el grup. Així que a cada classe el racó de la biblioteca és un petit tresor que cuidem i ens permet gaudir mirant els contes.