Equip docent

Qui som: Equip docent

Cada mestra acompanya al seu grup de nens i nenes durant tot l'horari escolar, per aconseguir una constància de l'actuació sobre l'Infant en els horaris, en les actituds de tracte, en l'ambient material i en l'espai on es mou, per oferir-li aquell entorn estable i tranquil que els hi donarà els punts de referència per actuar amb seguretat.

Les tutores, en coordinació amb la psicòloga infantil, seguim l'evolució de l'infant, les emocions que manifesta, per assegurar-nos de que va madurant amb benestar.

L'equip rep formació constant amb els millors especialistes de cada àrea.

S’adapten molt bé a les nostres necessitats

L’Anna

Titulació: Psicòloga infantil i mestra
Funcions: Directora i psicòloga infantil

S’adapten molt bé a les nostres necessitats

La Milena

Titulació: Tècnica especialista en educació infantil
Funcions: Tutora d’un grup

S’adapten molt bé a les nostres necessitats

La Cristina

Titulació: Tècnica especialista en educació infantil
Funcions: Tutora d’un grup

S’adapten molt bé a les nostres necessitats

La Mari

Titulació: Tècnica especialista en educació infantil
Funcions: Tutora d’un grup

S’adapten molt bé a les nostres necessitats

La Meritxell

Titulació: Tècnica especialista en educació infantil
Funcions: Tutora d’un grup